Gratis tannhelsebehandling gis til

 • Barn og ungdom 0—18 år
  • (ved henvisning fra tannlege/tannpleier til kjeveortoped vedr. behov for regulering- kan det være mulig for stønad i forhold til behandlingsbehov)
 • Psykisk utviklingshemmede
 • Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. Det kreves at den langtidssyke eller uføre må ha vært, eller forventes å være , i hjemmesykepleien eller på institusjon i minimum 3 måneder.
  For brukere i hjemmesykepleien må pleien skje minst en gang per uke og være sykepleiefaglig.
  Dette gjelder også for rusmisbrukere i offentlig finansierte institusjoner.
 • Ungdom på 19 og 20 år, mot 25% egenandel.
 • Personer med en lidelse som hadde medført institusjonsplass eller hjemmesykepleie dersom ikke andre, eksempelvis ektefelle,
  sønn/datter, nabo eller nær pårørende, hadde hjulpet. Det stilles krav til at hjelpen er av sykepleiefaglig art, og at det kreves 
  bekreftelse fra kommunen.
 • Personer med rusmiddelavhengighet som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Personer under legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
 • Innsatte i fengsel

Tannhelsetjenesten for voksne

De fylkeskommunale tannklinikkene tar imot voksne pasienter for alle typer tannbehandling dersom det er kapasitet til det. Dersom du ikke går innunder ordningen for gratis tannhelsetjeneste må du betale selv.

Skoletannlegen for Rakkestad kommune

Holder til ved Mysen Tannklinikk:

 • Gymnasveien 2, 1850 Mysen
 • Telefon: 69 11 77 00
 • Åpningstider: Alle hverdager kl. 08:00 - 15:00

Tannlegevakta i Østfold

Tannlegevakta i Østfold

 • Vakthavende tannlege treffes på telefon: 69 11 77 99

 • Åpen for henvendelser mellom kl. 11:00 - 14:00 på lørdager, søndager og helligdager 

 • Tannlegevakt i Viken

21-24 åringer får 75 prosent rabatt på tannhelsetjenester i 2023

De som fyller 21, 22, 23 eller 24 år i 2023, får 75 prosent rabatt på tannbehandling og tannhelsetjenester ved de offentlige tannklinikkene ut 2023.

De som ønsker å benytte seg av tilbudet, må selv ta kontakt med sin nærmeste offentlige tannklinikk.

Les mer om det nye tannhelsetilbudet på viken.no