Disse får gratis tannhelsebehandling:

 • Barn og ungdom 0—18 år
  • (ved henvisning fra tannlege/tannpleier til kjeveortoped vedr. behov for regulering- kan det være mulig for stønad i forhold til behandlingsbehov)
 • Psykisk utviklingshemmede
 • Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. Det kreves at den langtidssyke eller uføre må ha vært, eller forventes å være , i hjemmesykepleien eller på institusjon i minimum 3 måneder.
  For brukere i hjemmesykepleien må pleien skje minst en gang per uke og være sykepleiefaglig.
  Dette gjelder også for rusmisbrukere i offentlig finansierte institusjoner.
 • Ungdom på 19 og 20 år, mot 25% egenandel.
 • Personer med en lidelse som hadde medført institusjonsplass eller hjemmesykepleie dersom ikke andre, eksempelvis ektefelle,
  sønn/datter, nabo eller nær pårørende, hadde hjulpet. Det stilles krav til at hjelpen er av sykepleiefaglig art, og at det kreves 
  bekreftelse fra kommunen.
 • Personer med rusmiddelavhengighet som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Personer under legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
 • Innsatte i fengsel

Skoletannlegen for Rakkestad kommune

Vi henvender oss til Mysen Tannklinikk:

 • Gymnasveien 2, 1850 Mysen
 • Tlf.: 69 11 77 00
 • Åpningstider :
  • Hverdager: 08:00 - 15:00

Vår lokale skoletannlege stengte i september 2016.

Tannlegevakta i Østfold

Tannlegevakta i Østfold

 • Vakthavende tannlege treffes på  
  tlf.: 69 11 77 99 :

 • Åpen for henvendelser mellom kl. 11:00 - 14:00
  på lørdager, søndager og helligdager 

 • Tannlegevakt i Viken