Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ny nettside:

Vi arbeider for tiden med nye nettsider, beklager de ulemper det medfører. 

Renovasjon

Hentetider husholdningsavfall 2019

Hentetidene husholdningsavfall for 2019 fortsetter i forlengelse av hentetidene fra 2018. Avfallet vil bli hentet samme dag som tidligere. Restavfall hentes hver uke. Plast og papp/papir vil bli hentet etter kalenderen under. 

Plast:

uke: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

Papp/papir:

Grønn sone uke: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52

Hvit sone uke: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49 

Gul sone uke: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

 

 

Avfallshenting jul og nyttår.jpg

Renovasjon i Rakkestad kommune

Rakkestad kommune samler inn restavfall til forbrenning på Østfolds Energiforbrenning i Rakkestad.
 Plastemballasje, papp, papir og drikkekartong kildesorteres hos husholdningene.
Glass- og metallemballasje og farlig avfall må leveres til returpunkt, eller på miljøstasjonen Kopla.
Kommunen har tre returpunkter for glass- og metallemballasje (R) - og to returpunkter for farlig avfall (F)

sortere_Ny_logo_300x212.png
se sortere.no for plasseringen av returpunktene. 
 

Symbol returpunkt