A A A
Vær fra yr.no
Delvis skyet 21°
Sortering.png

Ny renovasjonsordning er godt i gang

De første månedene med ny renovasjonsløsning – kildesortering - i Rakkestad kommune er godt i gang. Det har vært noe innkjøringsproblemer, men det ser nå ut til at mye av dette er i ferd med å løses.
Rakkestad kommune vil berømme alle innbyggere for den innsatsen som gjøres i forhold til sortering. Tilbakemeldinger fra renovatør er utelukkende positive i forhold til utsorterte mengder av plast og papir.

Renovatør vil også takke for den tålmodigheten innbyggerne viser i forhold til de innkjøringsproblemer som har vært.
Rakkestad kommune håper at ordningen står til forventningene og dersom det er spørsmål så ikke nøl med å ta kontakt.

 

 

29.juni 2018
Symbol returpunkt

Renovasjon i Rakkestad kommune

Rakkestad kommune samler inn restavfall til forbrenning på Østfolds Energiforbrenning i Rakkestad.
 Plastemballasje, papp, papir og drikkekartong kildesorteres hos husholdningene.
Glass- og metallemballasje og farlig avfall må leveres til returpunkt, eller på miljøstasjonen Kopla.
Kommunen har tre returpunkter for glass- og metallemballasje (R) - og to returpunkter for farlig avfall (F)

sortere_Ny_logo_300x212.png
se sortere.no for plasseringen av returpunktene. 
 

28.september 2015