Rakkestad kommune har 3 barneskoler : Kirkeng, Os og Bergenhus og 1 ungdomsskole: Rakkestad Ungdomsskole.
Bergenhus barneskole og Rakkestad Ungdomsskole ligger i sentrum
Elever fra Rakkestad går på videregående skole i hele Østfold, de fleste på Mysen videregående skole.

Det er Østfold fylkeskommune som har ansvar for videregående opplæring.

Nyttige nettsider