A A A
Vær fra yr.no
Skyet -3°

Organisasjon - administrasjon

P1010179

Bankforbindelse:

Marker Sparebank, kontonr. 1050.07.99000
Organisasjonsnummer: 945 372 281

Åpningstider:

Kl 08.30 - 15.00 (21.09 - 30.04)
Kl 08.30 - 15.00 (01.05 . 20.09)

Kontaktinformasjon:

Postadresse:

Postboks 264, 1891 Rakkestad

Fakturaadresse:

Postboks 58, 1891 Rakkestad

Besøksadresse:

Rådhusveien 8, 1890 Rakkestad

Telefon:

69225500

Fax:

69225501

E-post:

postmottak@rakkestad.kommune.no

E-post til ansatte:

fornavn.etternavn@rakkestad.kommune.no

E-postadresser til ansatte finner du her
 

Nettadresse:

www.rakkestad.kommune.no

Administrasjonen:

Ledes av rådmannen og rådmannens team som består av 2 kommunalsjefer.
Rådmannens ledergruppe består i tillegg av 4 stabsledere og 9 seksjonsledere.
De utgjør det øverste ledelsesnivået og står for strategisk ledelse, koordinering, utvikling og planlegging,
og skal i tillegg følge opp, kontrollere og rapportere tilbake til de folkevalgte.

Rådmannen har også en stab- og forvaltningstjeneste som er et serviceorgan overfor folkevalgte organer og de tjenesteytende seksjonene som også har ansvar for servicetjenester direkte rettet mot innbyggere.

Rådmann:                 Alf Thode Skog
 
Kommunalsjef:         Anne Sofie Andersen
 
Kommunalsjef:         Jon Ådalen
 

Ledergruppen består av :

 

Staben:

Økonomisjef: Anne-Grethe Tollefsen

Personalsjef: Steffen Tjerbo

Informasjon og IKT: Kåre Kristiansen

Dokument og forvaltning: May-Britt Lunde Nordli
 

og Seksjonsledere:

 
Skole: Morten Vedahl
 • Rakkestad Ungdomsskole
 • Bergenhus skole
 • Os skole
 • Kirkeng Skole
 • Spesialundervisning grunnskole
 • Undervisning flyktninger
 • Voksenopplæring
 • Tospråklig undervisning
Kultur: Grethe Torstensen
 • Bibliotek og boksamlinger
 • Kultur, ungdom og aktivitet
 • Kino
 • Kulturskolen
 • Lokalsamlingen
 • Museer og kulturminner
 • Badet
 • Øvrige kulturformål
 • Idretts- og fritidsaktiviteter
 • Fritidstilbud funksjonshemmede 
Barnehage: Anne Grethe Schau
 • Barnehagene
 • Spesialpedagogisk hjelp / Spes.ped.team
Familiesenteret: Vicky Daae
 • Helsesøster / Skolehelsetjeneste
 • Barnevern
 • Fysioterapi- og ergoterapitjenesten
 • Psykisk helsearbeid og rustjeneste
 • SAM - sysselsetting/aktivitet/miljø
 • Frivilligsentral
 • Rakkestad Helse- og Velferdssenter
Skautun: Jeroen de Wit
 • Korttidsenhet
 • Langtidsenhet
 • Demensenhet
 • Kjøkken og vaskeri
Hjembaserte tjenester: Anita Buer
 • Hjemmesykepleien - hjemmeboende "ute"
 • Hjemmesykepleien - boende i omsorgboliger
 • Hjemmehjelp
Bo- og aktivitetstjenester: Ann Helen Lund
 • Sentrum
 • Bergenhus
 • EMF - bolig
Teknikk, miljø og landbruk: Espen Jordet
 • Areal, byggesak, landbruk og eiendom
  • Arealplan/ geodata, landbruk, Oppmåling/geodata, byggesak og kommuneskog
 • Kommunalteknikk
  • Miljø renovasjon
 • Vannområde Glomma sør
NAV: Christian Hjulstad
 • Kommunale oppgaver
  • Husbanken
 • Statlige oppgaver

Organisasjonskart seksjoner og enheter i Rakkestad kommune 2016.

 

 

 

 


 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut