Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Delvis skyet

Chat med oss

Telefon: 69 22 55 00
Telefax: 69 22 55 01
SMS: 94 15 82 95

postmottak@rakkestad.kommune.no

 

Ansatte


Mere informasjon

Nyheter

Fjernvarmeverk01

Høring - forskrift til plan- og bygningslovens § 27-5 om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg

Rakkestad formannskap fattet i møte den 19.03.2014 følgende vedtak: Forslag til vedtekt til plan- og bygningslovens § 27-5 om tilknytningsplikt til fjernvarme datert 18.2.2014 legges ut til høring og offentlig ettersyn.

penger

Legat i Rakkestad kommune

Rakkestad kommune forvalter 5 ulike legat. Hvert legat har eget legatstyre som behandler innkomne søknader.

Skoleting

Skoletinget 29. april 2014

Skoletinget er en arena hvor politikere, administrasjonen, ledere for skolene, foreldrerepresentanter, medlemmer av elevrådene møtes. En viktig del er de tilbakemeldinger vi politikere får fra elevene. Hva er bra og hva kan gjøres bedre på skolene våre?
 

Aktiviteter

Jobb og karriere