A A A
Vær fra yr.no
Regn

Avfall, gjenbruk og miljø

kildesortering

Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall.
Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak.
Det finnes også egne returordninger for bestemte typer avfall.

Lenker