A A A
Vær fra yr.no
Skyet -3°

Bostøtte - House allowance

Information about house allowance

Servicekontoret.jpg

Servicekontoret kan bistå med søknad om bostøtte, som er en ordning som skal hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter
til å etablere seg og bli boende i en god bolig.

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.
Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen.
Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. 

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

Rakkestad kommune, Servicekontoret, Rådhusveien 8, 1890 Rakkestad. Tlf.: 69225500.

Sjekk om du kan få bostøtte:

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.
Du kan også prøve:

Søk bostøtte :

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned.
Utbetalingen skjer ca. den 20. i påfølgende måned. 
Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned.
Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer :

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden.
Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. 

Klage på vedtak om bostøtte :

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.

Mer informasjon om bostøtte :

 

Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning om bostøtte.

Regelverk om bostøtte :

  • Lov om bostøtte - Lovdata
  • Forskrift om bustøtte - Lovdata
  •  
    Lenker:
    Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut