A A A
Vær fra yr.no
Skyet 10°

Individ og rett

lov og rett

I et demokrati kommer den offentlige makten fra folket og vi har alle et felles ansvar for det samfunnet vi lever i. Som innbygger i landet har vi både rettigheter og plikter. På denne siden har vi samlet informasjon, forskrifter, lovverk, med relasjon til temaet. Benytt lenkene på høyre side.

 

Forliksrådet - Folkets egen domstol
Alle kommuner har et forliksråd. Det består av 3 valgte lekdommere og like mange varamedlemmer som kommunestyret har valgt for fire år av gangen. Forliksrådene avlaster resten av rettssystemet med ca. 250.000 saker hvert år. Synes forliksrådet at saken er for vanskelig, kan saken henvises til tingretten. Men det viser seg at svært få saker ankes eller går videre til en høyere rettsinstans.

 

Overformynderiet:
Rakkestad samarbeider med Sarpsborg om overformynderi - Sarpsborg og Rakkestad Overformynderi.  Sekretariatet er i Sarpsborg rådhus.

Overformynderiets hovedoppgaver er:

  • skaffe og oppnevne verger og hjelpeverger
  • føre tilsyn med vergene og hjelpevergene
  • forvalte midler for mindreårige og hjelpetrengende
  • gi råd og veiledning av juridisk, økonomisk og praktisk art til verger og hjelpeverger, hjelpetrengende, pårørende og til offentlige instanser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilknyttede sider

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut