A A A
Vær fra yr.no
Skyet 11°

Generell informasjon

om barnehage og SFO- tilbud

Huskestativ - Byggeklossen - vår

I barnehagen får barna utvikle seg gjennom frie og tilrettelagte aktiviteter. Her skal man i samarbeid med foreldrene bidra til å gi barna et etisk verdigrunnlag.
Barnehagen bygger sin verdiformidling på fellesverdier i samfunnet som de aller fleste kan enes om.
Dette er verdier som toleranse, respekt, nestekjærlighet og solidaritet.

Kommunen har ansvar for grunnskoleopplæringen (1. - 10. årstrinn) og for at barn og unge får opplæring i tråd med opplæringsloven.
Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte elev, og skje i samarbeid med foreldrene.

SFO er et frivillig omsorgs, tilsyns og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for elever i 1. - 4. klassetrinn og 1. - 10. klassetrinn for funksjonshemmede barn.
Innhold og virksomhet skal preges av barns behov for omsorg, lek, kulturaktiviteter og sosial læring.

Tilknyttede sider

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Tjenestebeskrivelser