A A A
Vær fra yr.no
Delvis skyet 19°

Undergang under RV.22 Bergenhus

Kungjøring av planvedtak

Klagefristen er satt til 15.08.2018.

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12, 1. ledd har Rakkestad Kommunestyre i møte 13.06.2018 egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

 

28.juni 2018
Tomter.jpg

Byggesak, oppmåling, areal m.m.

Bygg, plan og eiendom

Kommunen har et ansvar for mye av det som berører fast eiendom, utbygging og andre forhold rundt din bolig.
Disse ansvarsområdene blir her samlet under bygg og eiendomssidene.

23.oktober 2006