A A A
Vær fra yr.no
Lettskyet
Bilde av nedgravd oljetank.jpg

Nedgravde oljetanker

Her finner du informasjon om nedgravde oljetanker, forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming og støtteordninger for å kvitte seg med oljetanken.

18.september 2018
Tomter.jpg

Byggesak, oppmåling, areal m.m.

Bygg, plan og eiendom

Kommunen har et ansvar for mye av det som berører fast eiendom, utbygging og andre forhold rundt din bolig.
Disse ansvarsområdene blir her samlet under bygg og eiendomssidene.

23.oktober 2006

Undergang under RV.22 Bergenhus

Kunngjøring av planvedtak

Klagefristen er satt til 15.08.2018.

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12, 1. ledd har Rakkestad Kommunestyre i møte 13.06.2018 egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

 

28.juni 2018