A A A
Vær fra yr.no
Delvis skyet

Brann, feier og redning

Rakkestad brannvesen

Rakkestad brannvesen består av en forebyggende avdeling og en beredskapsavdeling. Feiervesenet er organisert under forebyggende avdeling.
Brannsjefen er leder for begge avdelinger.

Forebyggende avdeling er bemannet med varabrannsjef i halv stilling, mens feiervesenet har feiermester i halv stilling og feier i hel stilling.
Utrykningsavdelingen er organisert som et deltidsbrannvesen bestående av 20 personer.
Brannvesenet er delt inn i fire vaktlag og har kontinuerlig beredskapsvakt bestående av overordnet vakt, utrykningsleder, to røykdykkere og sjåfør.
Brannvesenet disponerer nytt og moderne utstyr bestående av en "First Responder", mannskapsbil, tankbil og en lettbåt. Mannskapsbilen er utstyrt med redningsutstyr til bruk ved trafikkulykker m.v.
 
DSB har lansert en ny nettside "Sikker hverdag". Nettsiden omhandler også "beredskap i hjemmet" Se linkene nedenfor.
 

 
 
 
 
Lenker