A A A
Vær fra yr.no
Skyet -2°

Brann og redning

Vi er der for deg!

Gjensidigebildet

Brann- og redningstjenestens hovedoppgaver er å forebygge, hindre og begrense branner og ulykker i Rakkestad kommune.

Forebyggende avdeling er bemannet med branninspektør, mens feiervesenet har feier og feierlærling i hele stillinger.
 
Utrykningsavdelingen er organisert som et deltidsbrannvesen bestående av 20 personer.
Brannvesenet er delt inn i fire vaktlag og har kontinuerlig beredskapsvakt bestående av overordnet vakt, utrykningsleder, to røykdykkere og sjåfør.
Brannvesenet disponerer nytt og moderne utstyr bestående av en fremskutt enhet, mannskapsbil, tankbil, kommandobil og en lettbåt. Mannskapsbilen er utstyrt med redningsutstyr til bruk ved trafikkulykker m.v.
 
DSB har lansert en ny nettside "Sikker hverdag". Nettsiden omhandler også "beredskap i hjemmet" Se linkene nedenfor.
 

 
 
 
 
Lenker
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut