Det gis ikke tilskudd til organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkes- og økonomiske interesser.

Ved fordeling av økonomisk støtte prioriteres lag, foreninger og tiltak som retter seg mot barn og undom,
funksjonshemmede og/eller andre grupper Rakkestad kommune ønsker å prioritere.
Egenkapital vil også være en del av tilskuddsordningen.

Ved tildeling av tilskudd innhentes uttalelser fra Rakkestad Idrettsråd og eventuelt andre sammenslutninger.

Det gis kommunale tilskudd til kulturformål som:

Søknadsfrist for "Kulturformål" er 15. april.

Søknad for "Kulturformål"  finner du under skjemaer nederst på siden og på "Skjemaer A til Å" på Rakkestad kommunes nettsider.