A A A
Vær fra yr.no
Skyet 11°

Kulturstipend, forlenget frist 1. mai

Det er nå forlenget søknadsfrist/forslagsfrist for årets Kulturstipend til 1. mai 2018.

Rakkestad kommune kan årlig dele ut kulturstipend til barn og ungdom i alderen 15-25 år.
Tildeling skjer etter innstilling fra Ungdomsrådet.

Stipendet er på inntil kr 15.000. Kommunestyret kan eventuelt fastsette et annet beløp ved den årlige budsjettbehandling. Stipendet kan deles på flere mottakerne.

Formålet med kulturstipendet er å bidra til bedre vilkår og tjene som en inspirasjon til videre arbeid. Det legges vekt på ønske om og muligheter for utvikling innen et kulturområde som utøver eller som leder.

  • Alle organisasjoner og enkeltpersoner i Rakkestad kan foreslå kandidater til kulturstipend.
  • Enkeltpersoner kan også selv søke om kulturstipend.
  • Forslag/søknad må fremmes skriftlig og må inneholde forslagsstillers/søkers navn og adresse, kandidatens navn og adresse og en kort begrunnelse for forslaget/søknaden.

Vedtak om tildeling er endelig og ikke gjenstand for klage eller krav om ytterligere begrunnelse. Ordføreren eller den han/hun utpeker, overrekker stipendet i tilknytning til kommunestyrets siste møte før jul.

  • Frist for søknad/forslag er 10. mars 2018.

Søknad/forslag "Kulturstipend" sendes til:

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut