A A A
Vær fra yr.no
Delvis skyet 21°

Forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger fra 01.01.2020

Olje.png

Stortinget har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger.

Forbudet gjelder fra 1. januar 2020.

Forskriften er hjemlet i forurensningsloven og energiloven.

Les forskriften her:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-28-1060?q=mineralolje til oppvarming

Les veilederen her:  http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M1083/M1083.pdf

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut