A A A
Vær fra yr.no
Lett regn 15°
Gå til LOS

Fast byggekomité 2011 - 2015

Det oppnevnes fast byggekomite for valgperioden. Byggekomiteen består av 5 folkevalgte, 2 fra administrasjonen og hovedvernombud. Byggekomiteen styrer gjennomføring av alle byggeprosjekter innenfor investeringsbudsjettet og rapporterer til Formannskapet. Ansvarsområde og myndighet er fastsatt i Arbeidsdelings- og delegasjonsreglementet kap. 6 med tilhørende retningslinjer for saksbehandling og møter.
 

Byggekomité 2011 - 2015
Navn Parti
John Thune KrF
Ida Bremnes AP
Dagfinn Søtrop SP
Hanne Bull Fladstad H
Elin Gjerberg V

 

Varamedlemmer Byggekomié 2011 - 2015
Navn Parti
Andreas Graff KrF
Unni Ødegård AP
Karoline Fjeldstad SP
Vidar Storeheier Frp
Kaisa Storeheier V

 

Innkallinger og protokoller finner du her - eller i menyen til venstre

Dokumenter