A A A
Vær fra yr.no
Skyet -3°

Fast byggekomité 2015 - 2019

Det oppnevnes fast byggekomitè for valgperioden.
Byggekomiteen består av 5 folkevalgte, 2 fra administrasjonen og hovedverneombud.
Byggekomiteen styrer gjennomføring av alle byggeprosjekter innenfor investeringsbudsjettet og rapporterer til Formannskapet.
Ansvarsområde og myndighet er fastsatt i Arbeidsdelings- og delegasjonsreglementet kap. 6 med tilhørende retningslinjer for saksbehandling og møter.
 

Fast byggekomité 2015 - 2019
Navn Parti
Kenneth Veiby Ap
Tina Ødegård Holt AP
Dagfinn Søtorp SP
Sølvi Brekklund Sæves V
Karl Gunnar Westad KrF

 

Varamedlemmer Fast byggekomité 2015 - 2019
Navn Parti
Knut Magne Bjørnstad AP
Glenn Lie AP
Ole Henrik Lauritzen SP
Peder Harlem SP
Bjørn Erik  Studsrud V
Villy Tjerbo V
Hartvig Velund KrF
Magne Bjørnstad KrF

 

Innkallinger og protokoller finner du her - eller i menyen til venstre

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Dokumenter