Bo- og aktivitetstjenesten har ledige følgende faste stillinger:

86 % fast stilling med arbeid i turnus dag, kveld og helg. Stillingen er for tiden knyttet til Lundborgveien 3B
100 % fast stilling med arbeid i turnus dag, kveld og helg. Stillingen er for tide knyttet til Lundborgveien 1 og Dagsenter.
77 % fast stilling med arbeid i turnus dag, kveld og og helg. Stillingen er for tiden knyttet til Parksvingen

Det er viktig at du oppgir i søknade hvem stilling du søker på.
Ved en eventuell ledighet av stillinger i løpet av ansettelsesprosessen vil disse vurderes i forhold til søkerlisten.

Krav til stillingen
- Fortrinnsvis vernepleier/sykepleier etter bachelor i helse og sosialfag
- Gode IT- kunnskaper
- Gode språkferdigheter minimum B2 norsk muntlig og skriftlig
- Førerkort kl. B

Ønskede kvalifikasjoner
- Kompetanse og erfaring innen arbeid med utviklingshemmede
- Erfaring med målrettet miljøarbeid

Egenskaper
- Evne til å arbeide tverrfaglig og til å samarbeide med andre
- Evne til å veilede andre
- Må kunne bidra med faglig utvikling i enheten
- Ha godt humør og stå på vilje
- Gode kommunikasjon- og samarbeidsegenskaper
- Bidra aktivt til å skape et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby
- Et godt arbeidsmiljø og spennende arbeidsoppgaver
- Gode opplærings- og utviklingsmuligheter
- Lønn etter gjeldende tariffavtale
- Gode offentlige pensjons- og forsikringsvilkår

Arbeidsvilkår
Øvrige arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.
Tilsetting er betinget av at det før tiltredelse kan legges fram tilfredsstillende politiattest i tråd med Helse- og omsorgstjenesteloven og Helsepersonelloven.

Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon
Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget "Søk på stilling".
Søknad og CV legges inn ved å følge veiviser i systemet.

Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnr. Kopi av vitnemål og attester
tas med på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om
søkeren har bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.

Henvendelse fra annonsører gjøres til postmottak@rakkestad.kommune.no