Hvem kan være med på dette innføringskurset ? og må jeg ha henvisning

Alle over 18 år bosatt i Rakkestad kommune

Du trenger ingen henvisning fra lege, her er det bare å møte opp!

Kurset er gratis, og vi anbefaler at du får med deg alle kurssamlingene. 
Undervisningen blir gitt av kommunepsykolog i Rakkestad og øvrige ansatte i psykisk helsearbeid og rustjeneste.     

Vi håper å kunne styrke innbyggerne i Rakkestad til å håndtere stress vi alle har i perioder av livet, samt gi deg noen verktøy for å håndtere utfordrende situasjoner.  
Kurset kan gi hjelp til å forstå deg selv eller andre når livet er krevende. Kurset passer for de med milde til moderate psykiske helseutfordringer, de med et gryende rusproblem eller deg som pårørende til noen som har det vanskelig.

Arrangør:
Psykisk helsearbeid og rustjeneste