Både brua ved tunellen og plattingen ved dammen fjernes, i tillegg skal dammen fylles igjen. Dette er sikringstiltak av midlertidig karakter, parkens videre utseende bestemmes på et senere tidspunkt.

Velhaven sikring  2