Det er kun i akutte tilfeller at det vil bli punktvis tilført grus. Grøfting vil kun bli utført på akutte steder nå i høst. Men, med oppholdsvær og gjentagende høstskraping så vil alle grusveiene bli godt fremkommelige før vinteren setter inn.