Tildelingen av veinavnadresser er hjemlet i matrikkelloven § 21 og matrikkelforskriften § 50.

Alle eiere av fritidseiendommer vil i løpet av våren og sommeren 2015 bli tilskrevet med beskjed om hva den nye adressen blir. I brevet vil det bli gitt orientering om prinsippene for tildelingen av adressenummer og klageadgang.