Kort om stillingen

Vi har nå ledig 1-2 faste stillinger i 100% stilling som veileder ved NAV Rakkestad.

Arbeidsoppgaver

- Kartlegging, veiledning og tett oppfølging av personer med sammensatte behov
- Motivere og tilrettelegge for at innbygger skal komme i arbeid og aktivitet
- Saksbehandling etter lov om sosiale tjenester i NAV, samt øvrig gjeldende lov og avtaleverk
- Tverrfaglig samarbeid internt på kontoret, og eksternt med NAV sine samarbeidspartnere

Endringstakten er for tiden svært høy og det må derfor påregnes endringer i arbeidsoppgavene.

Kvalifikasjoner

- Bachelorgrad fra universitet eller høyskole, relevant for stillingen. Særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
- Bør ha førerkort klasse B
- Bør ha relevant erfaring og kompetanse innen veiledning
- God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
- Har stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide målrettet og strukturert
- Tar ansvar og jobber like godt selvstendig som i team

Personlige egenskaper

- Du har tillit til andre, er ydmyk i møte med mennesker og samarbeider naturlig med brukere, kolleger og samarbeidspartnere.
- Du er tydelig og trygg i ditt arbeid, har integritet
- Utpreget samarbeidsvilje, fleksibel og engasjert
- Du må tåle å stå i utfordrende situasjoner og det å ha en uforutsigbar arbeidshverdag
- Positiv tilnærming og godt humør

Personlig egnethet er en forutsetning for stillingen og vil tillegges svært stor vekt.

Vi kan tilby

- Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
- Gode opplærings- og utviklingsmuligheter
- Lønn etter tariff
- Fleksibel arbeidstid og et aktivt, engasjer og trivelig arbeidsmiljø

Arbeidsvilkår

Øvrige arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.

Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon

Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget "Søk på stilling". Søknad og CV
legges inn ved å følge veiviser i systemet.

Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnr. Kopi av vitnemål og attester tas med
på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har
bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.

Henvendelse fra annonsører gjøres til postmottak@rakkestad.kommune.no