Asfaltplan

Rakkestad kommune vedtok i 199.. å sette av midler til asfaltering av grusveier i sentrum.
Frem til og med år 2006 har det vært satt av en million kroner til asfaltering av kommunale veier.
Beløpets størrelse blir fastsatt i forbindelse med budsjettarbeidet hvert år.

Sommer- og vintervedlikehold

Rakkestad kommune utfører sommervedlikeholdet av de kommunale veiene selv. 
Vintervedlikehold utføres i hovedsak av privat entreprenør, men noe tar kommunen selv.
Dette gjelder i hovedsak brøyting og strøing av kommunale veier i sentrum.

Trafikksikkerhetsplan

 

Gang- og sykkelveier

Rakkestad kommune har ansvaret for vintervedlikehold av gang- og sykkelveier i kommunen.

Vei- og gatelys

 

 

Riks- og fylkesveger

Rv 22 Halden grense - Bergenhuskrysset - Eidsberg grense mot Mysen
Rv 111 Sarpsborg grense - Bergenhuskrysset - Eidsberg grense mot Askim
Rv 124 Bergenhuskrysset - Aremark grense (Strømfoss)