Vei

Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal byggetomta enten være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende.
 

Avkjørsel fra offentlig veg må være i henhold til reguleringsplan eller godkjent av Statens vegvesen.

Meldinger vedr. RV22 Mysenveien/Sarpsborgveien, FV22 Haldenveien og FV124 Strømfossveien/Eidsbergveien

Når det gjelder meldinger som angår

  • RV22 Mysenveien/ Sarpsborgveien
  • FV22 Haldenveien
  • og FV124 Strømfossveien/Eidsbergveien

så kan Statens Vegvesen kontaktes;