Os - Buer (Mjørud - Buer kraftstasjon og Jørla - Hauger - Degnes)
Skantebygde (Båserud - Grytland - Rognerud)
Rudskogen (Buer kraftstasjon - Rudskogen)
Ytterskogen (Mjørud - Hverven - Ådalen - Sagbakken)

Ryddingen gjøres som en del av vedlikeholdet og er nødvendig for å ivareta leverings- og personsikkerheten og for å følge gjeldende forskriftskrav. Skogryddingen vil medføre trafikk av kjøretøy og personell i dette området. Dette gjelder også på private eiendommer.

Eventuelle spørsmål vedrørende arbeidet kan rettes til Rakkestad Energi tlf. 69226500.