I medhold av plan- og bygningslovens §12-14, varsles det om oppstart av endring av reguleringsplan Fladstad del av B4

 

Rakkestad kommune varsler oppstart for arbeid med detaljregulering av Rådhusplassen. Formålet med planarbeidet er å endre utbyggsformål på ett område.

 

Kart og beskrivelse

Merknader og innspill til planarbeidet sendes til Rakkestad Kommune, pb. 264, 1891 Rakkestad, eller til postmottak@rakkestad.kommune.no. Espen Glosli er kontaktperson i arbeidet og kan kontaktes på Espen.glosli@rakkestad.kommune.no eller 90807969.

 Frist for innspill til oppstartsvarselet er satt til 09.04.2019