Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel om store nedbørsmengder for Østfold fra tirsdag kveld: 

http://www.yr.no/obsvarsel/

 

NVE har sendt ut varsel om flomfare og jordskredfare på gult og oransje nivå for Østfold. Vennligst hold dere oppdatert på NVEs varsler og foreta relevante beredskapstiltak: 

Varsling av flom, jordskred, is og snøskred - NVE ( Noregs Vassdrags- og Energidirektorat)

Varsom.no er din kilde til varsling av naturfarer i Norge