Grytlandstjern:

Pene forhold og god badevannskvalitet.

Holtetjern:

Onsdag. 17 juli viser fine forhold på stranden og god badevannkvalitet. 
Det har tidligere i sommer blitt fjernet en stor bever-demning i utløpet av tjernet, det er ca. 3 år siden tilsvarende demning ble fjernet sist.

Kolbjørnsviksjøen:

Ved sjekk i uke 29 var det pent og ryddig på badeplassen og god vannkvalitet
Etter sjekk torsdag 20. juni så vil resterende deler av handicap badebrygge bli tatt opp, og hele må erstattes med ny brygge. 
Det er dessverre ikke mulig  pr nå på driftsbudsjett for 2024. 

Suteren:

Badevannet ble kontrollert 18. juni og viste svært gode resultater. P.g.a store nedbørsmengder var det ikke mulig å få tatt representative prøver onsdag 17. juli.
Neste kontroll her blir dermed i uke 32

Det vil komme ny oppdatering om badevannskvalitet i uke 32

 

Uke 29StedBakteriologisk vannkvalitetTemperaturMerknad
Onsdag 17. juli    
 GrytelandstjernetGod20 graderPent og ryddig på plassen
 HoltetjernGod19 graderPent og ryddig på plassen
 KolbjørnsviksjøenGod19 graderPent og ryddig på plassen
Neste oppdatering i uke 32StedBakteriologisk vannkvalitetTemperaturMerknad
18. juni viste svært god badevannsprøver og hadde 14 grader.SuterenGod Neste kontroll i uke 32 pga store nedbørsmengder og vansker med å ta representative prøver.
 

Les mer her om: