Restriksjonene gjelder vanning med spreder og ubetjent slange fra fredag 30. juni til 15. september dersom ikke annen melding blir gitt.

Vanning med kanne eller håndholdt slange er tillatt.

Restriksjonene gjelder ikke Degernes, Østbygda, Rudskogen og industri som har vann fra Fladstad vannverk.

Alle abonnenter oppfordres til å spare på vannet i sommer!

Ved helt spesielle behov for vanning kan dispensasjon søkes hos Teknikk, miljø og landbruk, send e-post til: postmottak@rakkestad.kommune.no