Melding om vannlekkasje, tett avløp og eventuelle andre feil på det kommunale ledningsnettet gis: 

  • Servicekontoret på dagtid. Tlf: 69 22 55 00
  • Vakttelefon på dagtid, kveldstid og i helger. Tlf 90 84 12 87
  • Andre spørsmål knyttet til vann og avløp kan rettes til enhet for Kommunalteknikk. Tlf 69 22 55 00

 

Når det gjelder lekkasjer og tett avløp på privat ledningsnett må det tas kontakt med autorisert rørlegger.

For tømming av private slamtanker og tette avløpstanker skal følgende firma benyttes:

Indre Østfold Slam og Spyleservice. Tlf 69897130