Formannskapet har nedsatt en arbeidsgruppe som kommer med forslag til kommunestyret om hvilke personer som bør velges som lagrettsdommere, meddommere og jordskiftemeddommere for perioden 01.05.2008-31.12.2012.

Det stilles krav om at det skal være en mest mulig allsidig sammensetning av utvalgene, slik at de mest mulig representerer alle deler av befolkningen. Formannskapets forslag ligger ute til alminnelig ettersyn fram til fredag 25.01.2008 kl 14.00. Listene er lagt ut på Servicekontoret, Rådhuset og Hovedbiblioteket, Rådhuset.

Kommunestyret foretar de endelige valgene torsdag 14.02.2008.