Du kan selv velge hvordan du gir dine innspill. Vi har laget noen temaer for å hjelpe deg i gang. Her kan du svare på spørsmål og skrive dine kommentarer. Du velger selv om du vil svare/kommentere på flere emner.

Skriv gjerne fritt og åpent om det du har på hjertet. Kanskje ditt lille bidrag kan skape mer forståelse og en endring til det bedre?

Alle innspill som skrives her er anonyme. Du velger selv om du vil skrive navnet ditt og be om å bli kontaktet av ordføreren eller andre for å fortelle mer.

Her kan du kan sende oss råd, idéer og innspill på på de områdene du ønsker, du sender inn samlet det du har fylt ut, når du er ferdig så finner du send knappen helt i bunn på siden.