Det har vært flere vintre på rad med lite nedbør, men i år har vi virkelig fått igjen så det holder.

Rakkestad kommune vedlikeholder ca 10 mil med vei utenfor sentrum. I tillegg til dette kommer sentrumsveier i boligfelter, parkeringsplasser i sentrum og rundt kommunale bygg av alle slag.

Feiing_1.jpg Denne vinteren er det strødd ut 1200 tonn naturgrus, som tilsvarer 80 billass. I tillegg er det strødd ut 197 tonn (14 billass) fin singel 2-4 mm. Dette i hovedsak rundt kommunale bygg, f.eks skoler, barnehager, Skautun osv.

Det betyr at det er en meget stor feiejobb som er igang. Av den grunn er det valgt å ta en grovfeiing på de fleste plasser før finpussen tas til slutt.

Målet er som alltid at Rakkestad kommune skal vise seg fra sin beste side på Nasjonaldagen.