2022 er frivillighetens år og skal markeres på ulikt vis over hele landet. Dette ønsker vi å markere også i Rakkestad, hvor frivilligheten er en av våre viktigste ressurser.

Lørdag 18. juni inviterer derfor Rakkestad kommune og Rakkestad handelsstand
alle dere som er del av frivilligheten til å delta under Handelsstandens sommerdag i Rakkestad sentrum.

Vi vil at så mange lag og foreninger bidrar med en stand på anvist plass.
Vi ønsker at dere viser fram deres aktivitet i storgata vår!

Dersom dere vil være med oss å markere Frivillighetens år 2022,
ønsker vi å høre fra dere, det er gratis å delta, men dere må ordne stand selv.

Vennlig hilsen

Arbeidsgruppa for Frivillighetens år 2022
Samarbeide mellom: Rakkestad kommune og Rakkestad handelsstand

Har ikke ditt lag/forening mottatt en invitasjon? Her har du invitasjonen - Velkommen.pdf

Vår dag 2022 - Frivillighetens år