Entreprenører som ønsker å innlevere pristilbud på vedlikeholdsarbeidene bes om å kontakte servicekontoret innenfor de angitte fristene for å få utlevert konkurransegrunnlaget.

Spørsmål angående konkurransen rettes til Rakkestad kommune, 69 22 55 00 eller på epost til postmottak