Sentrumsområdene får sist tilkjørt sekker og forventet oppstart skjer her i førsten av juni.
Alle skal ha fått tilkjørt nye renovasjonssekker innen utgangen av juni måned.