Rakkestad Kommune har renovert kulturhuset innvendig og utvendig i senere tid.
Sent i 2013 ble det gamle rekkverket fjernet rundt gangbanen på utsiden av kulturhuset.
Rekkverket ble erstattet av nytt rekkverk i aluminium og glass frem til formannskapssalen. 

Opparbeidelse av ny plass « rådhusplass» er under prosjektering og forventes gjennomført i løpet av vinter/vår 2015.