I forbindelse med dette arbeidet vil deler av gatelyset måtte settes ut av drift i kortere perioder.


Utbedringene er oppfølging av krav fra sentrale myndigheter. Også andre områder med samme type kommunalt gatelys i kommunen, vil i fremtiden få gjennomført samme utbedring.