Byggeperioden har gått smertefritt og ligger 2 uker foran fremdriftsplanen. Byggekostnadene totalt er som budsjettert og Rakkestad kommune er godt fornøyde med prosjektet.

Uke 32 fylles bygningen opp med nye møbler og alt utstyr som må til for en komplett skolebygning.

Elevene kan glede seg til ny og topp moderne skole - alt ferdig til skolestart.

Vi ønsker lykke til med ny skolefløy.