Hvem representerer ungdomsrådet?

Ungdomsrådet, ved siden av å være et bruker- og interesseråd, har også en aktiv rolle i planlegging og gjennomføring av aktivitetskalender for barn og unge.
Barne- og ungdomsskolerepresentantene velges for 1 år av gangen.

De 4 representantene fra de øvrige organisasjonene velges for 2 år av gangen, hvorav 2 av disse er på valg årlig for å sikre kontinuitet.

Representantene velges på første ordinære møte i høsthalvåret.
Leder av rådet har møte- og talerett i Velferdsutvalget og Teknikkutvalget

Medlemmer av ungdomsrådet fra høsten 2020

 

  Medlem representerer Representant   Personlig vararepresentant Periode
1. Barneskolene 7. trinn Oline Lier, Bergenhus   Kaia Degnes, Bergenhud 2020/2021
2. Elevrådet ved Rakkestad ungdomsskole Julie Brenås   IHans William Bjering Granaas 2020/2021
3. Minioritetsbakgrunn fra Rakkestad ungdomsskole Shukri Abdullah
Nestleder
  Ala Ayid Ftah 2020/2021
4. Idrettsorganisasjoner etter innstilling fra Idrettsrådet Henrik Brekklund Sæves     under arbeid 2020/2022
5. Sang- og musikkorganisasjoner  Frida Stubberud   Karoline Kristiansen 2019/2021
2020/2022
6. Andre foreninger som organiserer ungdom iSigurd Bækgaard Nilsen   under arbeid 2020/2022
7. Brukergrupper ved aktivitetshuset eller andre miljøer utenom organisert foreningsliv

Jeremiaz Turlaj
Leder

  Agnes Heier 2020/2022
Leder i
2020/2021