TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. 

Kvinner og barn rammes hardest av fattigdom, og kvinner har ikke de samme mulighetene og rettighetene som menn. I utviklingsland er kun én av ti landeiere kvinner, og 104 land har lover som forbyr kvinner å ta enkelte jobber. Med årets TV-aksjon skal vi gjøre noe med dette, slik at kvinner får mulighet til å skape et bedre liv for seg selv og sin familie.

CARE skal gi minst 400 000 kvinner mulighet til å starte egen bedrift, få egen inntekt, starte egne spare- og lånegrupper, og få en stemme i politikken og i lokalsamfunnet. Når vi gir kvinner disse mulighetene gir det ringvirkninger for 1,5 millioner mennesker i noen av verdens fattigste land. Kvinner gir tilbake til familien og lokalsamfunnet. Likestilling er ikke bare viktig for kvinnen selv, men også for å redusere fattigdom lokalt og nasjonalt.

​TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina. 

CARE er en global bistandsorganisasjon som jobber for å redde liv, bekjempe fattigdom og oppnå sosial rettferdighet. 

TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon. Hver høst besøker 100 000 bøssebærere alle husstander i Norge for å samle inn penger til en god sak. Vi håper du og din familie og venner vil være med.

Vi trenger personer over 18 år (de som er under 18 år må gå i følge med voksne) som kan gå med bøsse. Bøssebærerne kan i forkant velge om de vil ha «gårute» eller «kjørerute». Bøssebærerne starter ruta si kl 14.00 og bøssene leveres i Marker Sparebank før kl. 18.00.

Det holdes informasjonsmøte med utdeling av bøsser for bøssebærerne onsdag 16.10.2019 kl. 18.30 i kommunestyresalen, Kulturhuset. Etter informasjonsmøtet blir det utdeling av bøsser, noe materiell samt kart over tildelt innsamlingsområde.