Det ble innsamlet kr. 166.961,- i bøssene, og totalt har summen kommet opp i kr. 299.894,-. Det gir en gjennomsnitt på kr. 38,95 pr. innbygger.

Vi oppfordrer de husstander i Rakkestad som ikke ble besøkt med bøsse
om å gi kr. 200 ved å ringe tlf. 820 44 110 eller en frivillig sum som settes inn på konto 8380 08 09005. Innbetalingene merkes med postnummer for at pengene skal bli registrert på riktig kommune.