I turgruppen ønsker vi at deltakerne skal være med på å bestemme turmål og nivå som er tilpasset hver enkelt sett i gruppesammenheng.
Det kan være at vi sammen planlegger tur ut i nærområdet eller det kan være turer knyttet til kultur, historie og ellers det kommunen har å tilby oss ute i frisk luft.

Vi har fokus på trivsel, samvær og delte gode turopplevelser hvor vi alle kan lære av hverandre. Gruppen sees som en trygg og god arena for mestring, læring og delte gode naturopplevelser.

Vi tar med egen mat og drikke, og lager gjerne maten på bål eller stormkjøkken.

Ta kontakt og bli med ut på tur !

Tur med sekk bilde.JPG

Trenger du mer informasjon ?

Ønsker du mer informasjon om aktivitetstilbudene ?
Er du nysgjerrig på om dette passer deg ?

Ta kontakt med servicekontoret i kommunen og de vil hjelpe deg med kontakt videre.

Ved å først lese informasjonsskrivet om deltakelse i turgruppeaktiviteten, kan du få mer spesifikk informasjon om hva tilbudet innebærer.

Gå tur bilde.JPG