Torgplass for salg av varer

Noen punkter for leie av torgplass er:

  • Det er fastsatte plasser ( skissen over her: Plassene 1, 3, 4 og 6 er ca 15 m2, og 2 og 5 er noe større)
  • Det er fastsatte salgstider for hverdager og helger.
  • Oversikt over hva du kan ha lov å selge på torget.
  • Hvem som tildeler plassen og ansvaret du har som leier av torgplassen.

Leien betales forskuddsvis etter følgende satser: 

  • Pr. halvår kr. 1.500,-
  • Dagsats   kr.      50,-

Søknadskjema fylles ut og taes med.
Søknadsskjema og reglementoversikt finner du under på siden her og under "Skjemaer A til Å".

Torgplass for stand (uten salg av varer)

Send inn søknadsskjema med info om hva målet med standen er.

Søknadskjema fylles ut og taes med.
Søknadsskjema og reglementoversikt finner du under på siden her og under "Skjemaer A til Å".