Rakkestad kommune er lokal tilsynsmyndighet, og plikter å føre tilsyn med byggesaker etter PBL.

Generell informasjon finnes hos Byggtilsyn.

 

Tilsyn vil bli belastet iht. kommunens forskrift om betalingsregulativ.