Beskrivelse av seksjonen:

Seksjon barnehage består av fem kommunale barnehager. Alle de kommunale barnehagene bygger på et felles verdigrunnlag og har stor innflytelse på eget arbeid. Kommunen har pedagogbemanning over lovfestet norm.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

Barnehagelærer
Barnehagelærerstudent
Barne- og ungdomsarbeider
Ufaglært, gjerne med erfaring fra barnehage

Til hele utlysningsteksten: