Arbeidene har pågått siden januar 2012 og omfatter utvidelse av lagerrom for vogner, skjermet utesoveplass og utvidelse av eksisterende avdeling med et tilbygg.

Totalt er det tilbygg på ca 150 m2, mens ca 80 m2 er ombygd innvendig.

Barnehagen har fått nye garderober og arbeidsplasser for ansatte samt nye rom for barna.

Budsjettet på kr 3 millioner overholdes.

De ansatte og alle barna på Byggeklossen ønskes til lykke med større og bedre plass.