Teknikkutvalget

Teknikkutvalget avgjør saker på sitt område så langt de ligger innenfor budsjett- og økonomiplanrammene, og ikke har tverr- eller oversektorielle konsekvenser.
Der formannskap og kommunestyre sitter med beslutningsmyndighet, avgir utvalget innstilling til vedtak.

Teknikkutvalget uttaler seg til budsjett-, økonomiplan- og årsmeldingsframleggene i forkant av ordinær behandling av sakene i formannskapet og kommunestyret.
Ansvarsområde og myndighet for Teknikkutvalget er fastsatt i eget reglement.

Varamedlemmer til teknikkutvalget for 2019 -2023

  Navn Parti
1. Håkon Westad Sp
2. Aud Sigrun Brigtsen Sp
3. Even Lund Sp
4. Anne Stamsås Sp
5. Rolf Martin Rønneberg Sp
6. Elise Lilletorp Lien Sp
     
1. Vidar Storeheier H
2. Susan Mehlum H
     
1.  Rolf Magne Oustorp KrF
2. Øyvind Kjeve KrF
     
1. Knut-Magne Bjørnstad Ap
2. Nedzad Tabakovic Ap
     
1. Kjell Oddvar Haga Frp
2. Morten Bech Frp
     
1. Ranveig Graue Vortvedt MDG
2. Heidi Norum MDG

 

Et medlem eller innkalt varamedlem som ikke har anledning til å møte på grunn av lovlig forfall, melder dette til servicekontoret som har ansvar for å kalle inn varamedlem.

Servicekontoret kaller også inn varamedlem når man er kjent med at noen må fratre som inhabil i en sak som skal behandles på møtet.