Om seksjonen:

Skautun er det eneste sykehjemmet i Rakkestad. Vi har totalt 65 plasser, fordelt på langtidsavdelinger (33 plasser), en
demensavdeling (10 plasser), korttidsavdelinger (22 plasser), miljøbase for hjemmeboende, samt eget kjøkken og vaskeri.
Sykehjemmet har eget kjøkken og vi har innført fire faste måltider til våre beboere. I tillegg til et variert tilbud av aktiviteter gjennom året som miljøbasen og fysioterapitjenesten tilbyr våre beboere.

Rakkestad kommune skal bygge nytt sykehjem og vi er i gang med forprosjektet. Vi målsetter oss bruker-, pårørende- og ansattmedvirkning fra starten. Som sykepleier på Skautun vil du ha mulighet til å være med å påvirke fremtidens sykehjem for innbyggerne til Rakkestad kommune.

Kort om stillingen:

2 x 100 % faste stillinger ved langtidsenheten.

Ved en eventuell ledighet av stillinger i løpet av ansettelsesprosessen vil disse vurderes i forhold til søkerlisten.

Søknadsfrist 30.08.2020
 

Til utlysningsteksten: