Om seksjonen:

Skautun er det eneste sykehjemmet i Rakkestad. Vi har totalt 65 plasser, fordelt på langtidsavdelinger (33 plasser), en
demensavdeling (10 plasser), korttidsavdelinger (22 plasser), miljøbase for hjemmeboende, samt eget kjøkken og
vaskeri.
Sykehjemmet har eget kjøkken og vi har innført fire faste måltider til våre beboere. I tillegg til et variert tilbud av aktiviteter
gjennom året som miljøbasen og fysioterapitjenesten tilbyr våre beboere.

Rakkestad kommune skal bygge nytt sykehjem og vi er i gang med forprosjektet. Vi målsetter oss bruker-, pårørende-
og ansattmedvirkning fra starten. Som sykepleier på Skautun vil du ha mulighet til å være med å påvirke fremtidens
sykehjem for innbyggerne til Rakkestad kommune.

Til utlysningen: