Vi søker etter sykepleier på korttidsenheten

Vi har ledig 100 % fast stilling som sykepleier ved korttidsenheten. Stillingen har fast arbeid hver 3. helg.

Ønsker du en lavere stillingsstørrelse kan dette imøtekommes.

Korttidsenheten drifter 20 senger fordelt på to avdelinger. Vi yter tjenester til korttidspasienter uavhengig av alder, diagnose eller funksjonssvikt, og er et ledd i en helhetlig sammenhengende tjenestekjede. Korttidsenheten har en sentral rolle i samhandlingsreformen og følger opp utskrivningsklare pasienter fra sykehus i tillegg til ulike korttidsopphold der pasienter innlegges fra hjemmet. Enheten har tett samarbeid med fysio- og ergoterapeut for å sikre et godt rehabiliteringsforløp. Enheten har fagsykepleier i 85 % stilling som sikrer faglig oppfølging i tett samarbeid med de ansatte og ledelse.

Til stillingen ligger et rekrutteringstillegg på kr 20 000,-, brøkavhengig av stillingsstørrelse.
Det kan søkes om støtte til nedbetaling av studielån.

Ved en eventuell ledighet av stillinger i løpet av ansettelsesprosessen vil disse vurderes i forhold til søkerlisten.

Arbeidsoppgaver
- Medansvar for en sykepleiefaglig forsvarlig tjeneste i samsvar med gjeldende kvalitetskrav og lovverk
- Tilrettelegge, utvikle og koordinere sykepleiefaglige tiltak for brukerne
- Utføre praktiske sykepleieoppgaver og observere brukers tilstand/behov
- Samarbeid med brukere, pårørende, fastleger, legevakt og sykehus
- Samarbeid med andre kommunale virksomheter innen helse/pleie/omsorg
- Samarbeid med det øvrige personalet i egen virksomhet
- Ansvar for dokumentasjon i Gericak

Krav
- Autorisert sykepleier
- Gode språkferdigheter minimum B 2 muntlig og skriftlig norsk

Ønskede kvalifikasjoner
- Det er ønskelig med kunnskap om og erfaring fra kommunal helsetjeneste
- Vi ser gjerne at du har videreutdanning innenfor relevante fagområder (demens, geriatri, rehabilitering,  palliasjon, psykisk helse)

Egenskaper
- Ha evnen til å jobbe strukturert, selvstendig og i team
- Gode kommunikasjon- og samarbeidsegenskaper
- Bidra til et godt arbeidsmiljø
- Godt humør og stå på vilje
- Bidra til faglig utvikling
- Setter pasienten i sentrum

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby
- Til stillingen ligger et rekrutteringstillegg på kr 20 000,-, brøkavhengig av stillingsstørrelse
- Det kan søkes om støtte til nedbetaling av studielån
- Hos oss setter vi pasienten og faget i fokus
- Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
- Betalte spisepauser på alle vakter
- Godt arbeidsmiljø
- Gode opplærings- og utviklingsmuligheter
- Gode offentlige pensjons- og forsikringsvilkår

Arbeidsvilkår
Øvrige arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtaler.

Tilsetting er betinget av at det før tiltredelse kan legges fram tilfredsstillende politiattest i tråd med Helse- og omsorgstjenesteloven og Helsepersonelloven.

Rakkestad kommune benytter elektronisk søknadsadministrasjon og kommunikasjon
Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside og ved å trykke på valget "Søk på stilling". Søknad og CV legges inn ved å følge veiviser i systemet.

Det er viktig at du som søker er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse og telefonnr. Kopi av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju og skal ikke vedlegges søknaden. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven §25.